GESCHIEDENIS

Zicht op de brug over de Harlinger Trekvaart vanaf de zuidkant in de twintiger jaren.

Na het uitgraven van de toenmalige Harlingertrekvaart (plm. 1500) is een brug (Fries: tille) gebouwd voor de verbinding binnendoor van Franeker met de streek tussen Winsum en Dronrijp. De oorspronkelijke brug is in de loop der tijd diverse malen aangepast en vernieuwd.
In 1946, na de verbreding van de Harlingertrekvaart tot het Van Harinxmakanaal, gaat de brug eruit. Er komt een bootje voor fietsers en de auto’s kunnen op een kabelpont. In 1946 wordt de brug bij Kingmatille vervangen door twee ponten: een grote kabelpont voor auto’s en landbouwvoertuigen en een kleine kabelpont voor fietsers en wandelaars. De laatste pontbaas was Jacob Petrus Miedema, naar hem is de huidige pont ook vernoemd. Eind 1963 verdwijnt de pont.

 

 

 

Wilt u meer weten over het pontje en de geschiedenis van Keimpetille, koop dan het boekje ‘DE PONT IS TERUG OP KEIMPETILLE’ met verhalen, historische foto’s, informatie over het pontje en mooie routes.
Het boekje kost maar €5,– (excl. verzendkosten)
Als u voor € 10,- per jaar donateur wordt dan krijgt u het boekje gratis.